28 października w godz. 11.30-15.00 w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga odbył się II Festiwal Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Radomski festiwal jest wydarzeniem szczególnym, przede wszystkim skierowanym na promocję talentów i umiejętności osób niepełnosprawnych, wzmacnianie wiary we własne możliwości, ubogacenie i pobudzanie do osobistego rozwoju. W tym roku czynny udział wzięli wolontariusze z Centrum Wolontariatu, którzy świadczyli swoją pomoc uczestnikom
i organizatorom.

Gościem Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych był zespół muzyczny „NARA” ze Środowiskowego Domu Samopomocy, prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie „Serca dla Serc” w Jasionnie. Wszyscy są podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie. Zespół prowadzi Dariusz Religa – Kierownik ŚDS.

Festiwal ma charakter otwarty, propaguje twórczość osób niepełnosprawnych, ukazuje szerszej publiczności możliwości osób niepełnosprawnych, promuje talenty i wszelkie formy artystyczne jako rodzaje terapii przez sztukę, popularyzuje pracę z osobami niepełnosprawnymi