Miło nam poinformować, że w ramach realizacji projektu "Razem budujemy wspólne dobro" wzięliśmy udział w tworzeniu projektu partnerstwa międzysektorowego w realizacji działań lokalnych. Celem realizacji inicjatywy oddolnej jest stworzenie możliwości do wdrażania współpracy pomiędzy jednostkami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi w praktyce. Wszystkie działania muszą się odbywać we współpracy JST i NGO oraz aktywizować mieszkańców do konkretnego działania, wzmacniając potencjał organizacji pozarządowych.

W ramach akcji nagrany został fim o działaności Stowarzyszenia