Informujemy, iż lokalna komisja stypendialna powołana w ramach Programu Stypendiów Pomostowych w celu ustalenia wstępnej kwalifikacji kandydatów do stypendiów. Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016 w skład komisji weszło 7 osób, w tym koordynator Programu i 6 członków, reprezentujących następujące instytucje:

               -  2 przedstawicieli Stowarzyszenia
               -  1 przedstawiciela Samorządu
               -  1 przedstawiciela Powiatu
               -  2 przedstawicieli placówki oświatowej/edukacyjnej

             Do dnia 24 sierpnia 2015 r., do udziału w XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych, do siedziby Katolickiego Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie wpłynęło 19 wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze naukowym dla tegorocznych maturzystów tj. stypendium pomostowe. Komisja rozpoczęła weryfikację wniosków pod względem spełnienia kryteriów uprawniających do otrzymania stypendium pomostowego, określonych w Regulaminie oraz pod względem kryteriów dodatkowych ustalonych przez zarząd Stowarzyszenia.

            Po przeanalizowaniu i dokonaniu oceny kandydatów Komisja wybrała 7 osób z największą liczbą punktów z obszaru objętego programem, które rekomenduje do udziału
w Programie Stypendiów Pomostowych:

Wstępna lista maturzystów rekomendowanych  do otrzymania stypendium:

1.   Markiewicz Agnieszka
2.   Matusik Damian
3.   Pietraszewski Robert
4.   Pucek Agata
5.   Sadzik Matusz
6.   Trzaska Mateusz
7.   Trzaska Edyta

Lista rezerwowa w kolejności alfabetycznej:

Adach Paulina
Baczyński Kacper
Bernaś Katarzyna
Nerlo Mateusz
Olczak Izabela
Pękacka Kinga
Ponikowska Paulina
Popiel Iwona
Przerywacz Anna
Rojek Magdalena
Węglarz Rafał
Wesołowska Kinga