Centrum Wolontariatu STRAFA MŁODYCH „Razem ponad Niebo” działające przy nasz Stowarzyszeniu uruchomiło projekt pn. „Pośredniak”, którego jednym z założeń jest promocja III sektora jako miejsca pracy i kariery zawodowej. Dlaczego warto zdobywać doświadczenie w ramach praktyk/wolontariatu? Dlaczego warto realizować je w organizacjach pozarządowych? Projekt powstał po to, by wzbudzić zainteresowanie osób w różnym wieku aktywnością społeczną. Dzieję się to zarówno poprzez dostarczenie im informacji o możliwościach zaangażowania, jak i poprzez włączenie tychże osób w proces zachęcania w do podejmowania działalności społecznej.

Pozwoli to wszystkim zainteresowanym na głębsze poznanie zagadnienia, zweryfikowanie swojej wiedzy i motywacji, obalenie stereotypów związanych z pracą społeczną (tj. praca bez wymiernych korzyści dla siebie, tylko dla bardzo wrażliwych osób).

Głównym celem projektu jest rozwój aktywności społecznej wśród społeczności naszego miasta realizowany m. in. przez umożliwienie poznania różnorodnej oferty organizacji pozarządowych w Powiecie Białobrzeskim, wspieranie i zaangażowanie społeczeństwa w już prowadzone przez innych działania oraz umożliwienie realizacji własnych pomysłów.

Działania zaplanowanie w ramach realizacji projektu dot. promocji III sektora jako miejsca pracy obejmują:

 

„Pośredniak”, to projekt stworzony z myślą o wszystkich placówkach zainteresowanych podjęciem współpracy z wolontariuszami w naszym powiecie a nie wiedzą gdzie znaleźć wolontariuszy, jak również z myślą o placówkach realizujących swoje działania w mieście. Dzięki temu chcemy wspólnie zbudować powiatową bazę danych placówek szukających wolontariuszy oraz bazę wolontariuszy zainteresowanych podjęciem z nimi współpracy. Stworzyliśmy platformę internetową dot. wolontariatu na terenie naszego powiatu, w której znajdziemy m.in. wszystko o wolontariacie, gdzie szukać wolontariuszy, jak zostać wolontariuszem ale także chcemy by była tam też baza szkoleniowa. To takie nasze małe lokalne biuro pośrednictwa wolontariatu

Jeśli korzyści płynące z naszej propozycji odzwierciedlają to czego szukasz – to nasz projekt jest właśnie dla Ciebie!

więcej informacji na stronie: http://razemponadniebo.pl/o-projekcie

 

Zapraszamy!